föreningen    
       
  Kullen Kampidrottsförening bildades den 1 oktober 2002, av Lotta och Micke Korths tillsammans med några vänner.
...Första nybörjarstarten i den japanska kampkonsten taido var måndag 13 januari 2003. Tidigare på dagen hade Micke och Lotta Korths samt Kristian Ojala hållit uppvisningar i Sim- & Sporthallen. Helsingborgs Dagblad var där och gjorde ett helsidesreportage om budo-uppvisningarna (aikido, jujutsu och taido). När taidoträningen startade på kvällen var dojon full
.
...Sedan dess har nybörjarna blivit till en fortsättningsgrupp och fler nybörjare har tillkommit. Vi har åkt på träningsläger i Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna, Frankrike, och Japan, tävlat och hållt fler uppvisningar m.m.
...Hösten 2004, startade vi kampjujutsu (mma), och våren 2005, juniortaido.
...Läs mer i verksamhetsberättelsen:
2003,04,05,06,07,08,09,10,11

en ideell förening
Styrelsen och våra instruktörer arbetar helt ideellt, utan arvode.
Kullen Kampidrottsförenings org.nr är 843003-4986.
...Föreningen är medlem i Riksidrotts-förbundet (RF) via Svenska Budo- & Kampsportsförbundet (SB&K).
Därmed tillhör vi Skånes Budo- & Kampsportsförbund, som är Skåne Idrottens specialdistriktsförbund.
Genom SB&K är våra medlemmar försäkrade i Folksam.
...Taidoutövarna är anslutna till World Taido Federation (WTF) via Svenska Taidoförbundet (STF). Kampjujutsun är ansluten till Svenska Kampjujutsu-förbundet. Förutom att främja respektive kampidrott, så registreras graderingar i dessa förbund.
...Sedan sommaren 2008 är föreningen även medlem i Dynamix Fighting Sports, en resurs för tävlingsjujutsu (JJIF Fighting) och bjj (brasiliansk jujutsu).^
 Kullen...

Micke berättar om bakgrunden till föreningens namn:
– ”Kullen” har trakten här kallats sedan vikingatiden – så är det också Röde Orms hemtrakter;-) Namnet syftar också på klipporna som går rätt ned i havet vid urbergshorstens yttersta spets. Det är som om en skärva av Bohuslän (där jag är född och uppvuxen) brutit sig loss och flutit hit. Det är en starkt bidragande orsak till att jag känner mig hemma här.
...
Kullen har dessutom en filosofisk innebörd
– Berg har alltid varit en naturlig symbol för kamp och asketisk strävan, prövningar och reflektion samt utsikt som ger perspektiv på tillvaron.

...Kampidrottsförening

– ”Kampidrott” manifesterar föreningens syfte att vara öppen för fler kampidrotter, och insikten att kamp är något universellt. Att kampen är ett ursprungligt mänskligt behov som kanaliserats på liknande sätt i de flesta kulturer (se tidigare utläggning om kampidrott).

vår symbol

Föreningens symbol har Micke Korths, som tidigare arbetat med grafisk form och produktion, skapat.
...Symbolen är en stiliserad bild av Kullen där kampens väg utgör en del av berget i form av de japanska tecknen [budo]. Fem havsvågor bidrar till den kraftfulla natursymboliken enligt japansk tradition.

^

  sidinnehåll:
>historia
>namn
>symbol
>org.nr

relaterat:
>stadgar
>styrelsen
>protokoll
>instruktörer
>dojo
>träningstider