träningstider    
       
 

tisdag...kl.17.00-18.00: juniortaido
tisdag...
kl.18.00-19.30: taido
torsdag
kl.19.30-21.00: mma

torsdag kl.17.00-18.30: taido
torsdag
kl.18.30-20.00: mma

 

Den ordinarie verksamheten har paus fr.o.m. HT 2012 p.g.a. instruktörs- och administratörs-tidsbrist.

  >juniortaido
>taido
>mma