kampidrott    
       
 

Varför använder vi ordet kampidrott, istället för kampsport? Och vad menar vi med brukskamp?
Det och lite till skall vi reda ut här...

...Ordet kampsport blir allt vanligare och vanligare i Sverige. Att intresset för kampidrott ökar är positivt. Men, att tala om kampsport är att trivialisera något som egentligen har "högre" mål.

Sport, är ett engelskt låneord, som enligt etymologisk ordbok betyder "nöje". Idrottens Historia (Lindroth, 1995) definierar sport "… där redskap/fortskaffningsmedel står i centrum" jmfr bollsport/bilsport.
"I senare tids forskning betecknas övergång till modern tävlingsidrott som sportifiering".
...Detta innebär att kampsport är kamp endast för nöjes skull, oftast i tävlingsform.

Idrott, är ett gammalt fornnordiskt ord, som enligt svensk etymologisk ordbok betyder kroppsövningar.
Dessa kroppsövningar var oftast färdigheter som övades som förberedelse för krig (liksom japansk bujutsu).
I fredligare perioder fortsatte kroppsövningarna att utövas, men för den karaktärsdanande och hälsosamma effekten (liksom japansk budo).
...Således är kampidrott den mest lämpliga övergripande termen, på svenska, för kroppsövningar syftande till självförsvar (=brukskamp) eller kroppsövningar syftande till personlig utveckling (=kampkonst).
...Svenska Budo & Kampsports-förbundet använder också kampidrotter som ett samlingsnamn, t.ex. i sina stadgar. SBK tillhör slutligen Riksidrottsförbundet.

^

 

Att använda begreppet kampidrott, som har naturliga rötter i vår kultur, känns bra. Det visar att fenomenet är något universellt mänskligt - inte exklusivt österländskt. Kampen tycks vara ett ursprungligt mänskligt behov som kanaliserats på liknande sätt (brukskamp/ kampkonst/ föreställningskamp) i de flesta kulturer.
...Utanför Asien har Island sin glima och Grekland sin brottning, som även förekom i det gamla Egypten. Även boxning, som dock fann sin moderna form i England, kommer från Grekland. Fäktningen utvecklades i Italien och Frankrike, capoeira i Brasilien o.s.v.

För att kunna bedöma en kampidrott måste man först känna till dess syfte. Olika kampidrotter har olika primära syften.
Om en kampidrott är "bra" eller inte beror på vad man söker med sin träning.

kampkonst kampidrott för personlig utveckling. (jmfr japansk budo).
Ex. taido

brukskamp kampidrott för självförsvar. (jmfr japansk bujutsu).
Ex. kampjujutsu

Då det gäller förhållandet mellan budo och bujutsu, hänvisar jag gärna till en bra text av Tony Olsson (judo 4 dan) om jutsu och do.

/Micke Korths, 21 augusti 2004

^

 

>kampkonst
ex. taido

>brukskamp
ex. kampjujutsu

>kampidrott