juniortaido – den japanska kampkonsten taido anpassad för barn 7-12 år
     
 

"Med juniortaido vill vi ge barnen förbättrad koordination, kroppsupp-fattning, rumsuppfattning, samt rörelseglädje. Målet är också att stärka barnens självkänsla vilken är en viktig grund för inlärnings-förmågan, samt lusten att alltid försöka." (ur instruktörshäftet, juniortaido)

Bruksskolan i Höganäs var först i Sverige med juniortaido som elevens val. Ledare var Micke och Lotta Korths. Efter två framgångsrika terminer där, kunde Kullen Kampidrottsförening i januari 2005 äntligen göra juniortaido tillgänglig för alla barn mellan 7 och 12 år i Höganäs, tack vare Lolo och Micke Stjernquist. Vid sin sida hade de Anders Selmquist, som senare tog över ledarskapet. 2010 inledde Anders sina högskolestudier på annan ort och lämnade åter över junior-taidon till föreningens huvudinstruktör, Micke Korths.
...
Vid Mickes sida finns Lotta sensei samt Henrik (jt-admin) assisterade av Elin, Gaby, Ib, Janne, Jocke och Malin sempai.

Har du några frågor om juniortaido (som ni inte kan finna svaret på här) kom gärna till dojon på vår tränings-tid. Efter träningen finns alltid tid för frågor. Du kan också skicka ett e-brev till juniortaido@kampidrott.se.

om juniortaidosystemet
Juniortaido är Svenska Taido-förbundets (underförbund till Svenska Budo- & Kampsportsförbundet) officiella system för barnträning.
Systemet är framtaget av:
P-A NYBERG, som är idrottslärare, utbildad på Institutionen för Idrott & Hälsa (GIH) vid Örebro Universitet, och har instruerat taido i över 25 år
MICKE KORTHS, som är lärare med inriktning mot fritidspedagogisk verksamhet, och har tränat taido i över 25 år och instruerat sedan 1991.
LOTTA KORTHS,som är dramapedagog, fil.kand. pedagogik och har många års erfarenhet av arbete med barn i grupp. Lotta har tränat taido sedan 1999.

Mer info:
www.taido.nu

 


foto: Staffan Lycke

träningstid!
tisdag kl.17–18
Den ordinarie verksamheten har paus fr.o.m. HT2012 p.g.a. instruktörs- och administratörstidsbrist.

anmälan
Fyll i anmälningsdokumentet och e-posta till jt-anmalan@kampidrott.se, så registreras ert barn på kölistan!
...Fr.o.m. dagen innan nybörjarstart vet vi hur många juniorer från föregående termin som har beslutat sig för att fortsätta, och hur många platser som därmed kan erbjudas nya medlemmar. Vi meddelar då er som står på tur, via e-post eller sms.


kostnad
Det är alltid gratis att prova på juniortaido en gång. Terminsavgiften är sedan 300 kr.
...För att kunna garantera kvalitén på träningen har vi ett begränsat antal platser i de två juniortaido-grupperna (7-9 år / 10-12 år).
Då vi tyvärr måste tacka nej till ytterligare elever, gäller att de 20 först betalande i varje grupp får plats. Juniorer från föregående termin har företräde och föräldrarna bekräftar deras plats genom att betala VT12-avgiften senast 20/1 till Pg.
120 88 83-7. Sedan måste vi ge möjligheten till nya medlemmar.

träningskläder
Som nybörjare kan man träna i T-shirt och långa träningsbyxor. Självklart går det bra att använda sin jujutsu-, judo- eller karatedräkt, om man har en sådan.
...Taidodräkt med svarta byxor, hakama, finns från storlek 160 cm. Den kan dock vara lite dyr för juniorer, som oftast växer snabbt.
...Istället har föreningen tagit fram billigare helvita juniortaidodräkter. Pris: 400 kr.


^

 

 

[taido] skrivet med japanska tecken.

>medlemmar