jutsu och do   av Tony Olsson
       
 

Det finns en mängd olika kampsystem i Japan som – särskilt av västerländska författare – brukar delas in i två grupper:
• Grenar vars namn slutar på ”-jutsu” (exempelvis Jûjutsu och Kenjutsu)
• Grenar vars namn slutar på ”-dô” (exempelvis Jûdô, Kendô och Aikidô)

Särskilt västerländska författare brukar använda samlingstermerna Bujutsu respektive Budô för att stoppa in de olika kampsystemen i olika fack. Japanerna själva brukar dock inte göra någon större skillnad mellan det ena och det andra. Grenar vars namn slutar på ”-jutsu” är vanligen av äldre ursprung än de vars namn slutar på ”-dô”.

Ordet Jutsu betyder ”teknik”, ”konst” eller ”färdighet” och ingår i sammansatta ord som:
• Gijutsu teknik (ordagrant: ”teknikkonst”, dvs ingenjörskonst)
• Bijutsu konst (ordagrant: ”vacker konst”, dvs tavlor, skulpturer etc)

Ordet Dô (som ibland läses Tô) betyder ”väg”, ”sätt”, ”norm”, ”doktrin” etc. och ingår i sammansatta ord som:
• Shintô traditionell japansk religion (ordagrant: ”andarnas väg”)
• Suidô vattenledningssystem (ordagrant: ”vattenväg”)
• Dôro gata, väg

Om skillnaderna mellan kampsystem vars namn slutar på ”-jutsu” respektive ”-dô” har det skrivits mycket. Det är inte ovanligt att man ser två olika förklaringar, en enkel och jordnära och en mera djupsinnig. Båda förklaringsmodellerna har det gemensamt att de anser att sådana grenar vars namn slutar på ”-jutsu” vanligen ägnar sig åt mer eller mindre realistiska kampövningar.
...Den enkla och jordnära förklaringen brukar ta fasta på att sådana grenar vars namn slutar på ”-dô” som regel är sådana som man tävlar i, medan den mer djupsinniga förklaringen brukar försöka placera in dessa grenar i den österländska floran av filosofiska eller religiösa system, varvid de vanligen förknippas med Zenbuddhismen. En del författare har gått så långt att de hävdat att Jûdô, Kendô, Aikidô etc är rena ”Zen-vägar” och att graden eller bältesfärgen i dessa grenar visar hur långt utövaren kommit på sin väg mot upplysning. Denna tolkning leder då rimligen till att man måste avlägsna sig från ”upplysningen” om man har – säg 4 Dan i Jûdô och börjar träna Aikidô och får bära ett vitt bälte igen. För övrigt finns det inte en Zenbuddhism, utan det är precis som inom den svenska frikyrkan en uppdelning mellan olika sekter (se Düring i litteraturlistan). ...Vidare finns det inga uppgifter som tyder på att Kanô som grundade Jûdô skulle ha varit särskilt religiös till sin läggning. Han var mer intresserad av folkhälsa och friskvård. En som var religiös var däremot Morihei Ueshiba, som grundade Aikidô, men han tillhörde en rörelse som kallas Ômoto-kyô – en s.k. ”modern religion” med en karismatisk ledare som ägnade sig åt helbrägdagörelse och annat i bästa New Age-stil, kryddat med en del Shintô.
...Det kan alltså inte vara korrekt att säga att ”Budô är Zen” som en del författare hävdat – därmed inte sagt att man inte kan utöva Zen medan man utövar Budô, på samma sätt som man (förmodligen) kan utöva Zen medan man springer maratonlopp eller spelar klassisk gitarr.

^
 

Den mer jordnära förklaringen att ”Jutsu är självförsvar medan Dô är sport” är inte heller den heltäckande. Det är visserligen en korrekt observation att det är vanligt att man tävlar i en del grenar vars namn slutar på ”-dô”, särskilt Jûdô och Kendô, men det är ingalunda en regel som saknar undantag. Renläriga Aikidô-utövare som tillhör Aikikai eller Iwama Ryû brukar säga att det inte går att tävla i Aikidô och att det t.o.m. skulle vara mot grundarens avsikter att göra det, medan de som ägnar sig åt Tomiki Ryû Aikidô glatt tävlar (fast det lär finnas meningsskiljaktigheter om detta även inom Tomiki Ryû).
...
För inte så hemskt många år sedan sade man att man inte tävlade i Jûjutsu. Numera hålls tävlingar i Jûjutsu – det finns t.o.m. VM i Jûjutsu, men det tävlades förstås redan på Kanos tid. Kôdôkan vann som bekant en lagtävling mot en Jûjutsu-skola. (Att det även hände att Kôdôkan förlorade, både mot Jûjutsu-skolor och mot amerikanska brottarlag brukar dock inte nämnas.)
...Vad gäller självförsvar, så ingår det flera s.k. Kata med självförsvarstekniker i Kôdôkan Jûdô. Dessa brukar man dock inte få börja öva på förrän man kommit upp en bit i graderna (4-5 Dan) och det finns olika uppfattningar om vad syftet egentligen är med dessa övningar. En del menar att man faktiskt övar självförsvar, medan andra säger att syftet är pedagogiskt och att man skall få en bättre förståelse för hur teknikerna fungerar. Frågan får dock anses som komplicerad och skulle i sig kunna utgöra ett ämne för en längre uppsats.
...Gränserna för vad man gör och inte gör inom de olika grenarna under träning (och eventuell tävling) är alltså i själva verket ganska flytande. Det kan därför vara på sin plats att undersöka vad Kano själv skrev om saken.
...Kano förklarar i boken JUDO (JUJUTSU):
Om jag förklarar Jûjutsu som konsten eller färdigheten att använda mental och fysisk energi på det mest effektiva sättet, och Jûdô som dess ”väg” eller levnadsregel, kan vi för första gången säga att vi nått fram till den sanna innebörden av dessa ord.
..Keiko Fukuda förklarar i sin bok ”Born for the Mat” skillnaden mellan Jûjutsu och Jûdô på följande korta och kärnfulla vis:
Det huvudsakliga syftet med med Jûjutsu är att lära ut teknik, medan Jûdô lär ut ”ett sätt att leva”.
...Detta är visserligen mycket tydligt, men väcker genast en annan fråga: -Hur ofta har inte judoutövare fått inpräntat att ”judo skall man bara använda på mattan”? Med hänsyn taget till Kanos definition får man nu istället säga att judotekniker bara skall användas på mattan, medan Kanos judoprinciper (nämligen att man skall använda sin kroppsliga och själsliga styrka så effektivt som möjligt – i syfte att åstadkomma något som är gott eller nyttigt för samhället) kan och skall användas överallt.
...Om man nu accepterar Kanos definition som går ut på att ”Jûjutsu lägger tonvikten vid teknik; Jûdô är en levnadsregel”, så är det frestande att fråga hur många judoklubbar det finns där man i själva verket enligt Kanos definition tränar ”Jûjutsu” och vice versa …

/Tony Olsson, judo 4 dan

(hämtat ur en text om judoteori, publicerad på Göteborgs Judoklubbs webbplats
)

^

  publicerad på
Gbg Judo klubbs webbplats


>kampidrott