kalendern 2009 ..........>Verksamhetsberättelse 2009    
  (obs! endast föreningsarrangemang - förutom itc (taido VM) förstås!)   Om inget annat anges, så är platsen för aktiviteterna Höganäs Sim- & Sporthall/C (dojon).

För uppdaterad info om taido-aktiviteter:

>taido.nu-kalender

... kampjujutsu:
>öksf (hombu dojo)

... övr kampidrott:

>budokampsport.se

Samtliga aktiviteter i ovanstående kalendrar är även öppna för medlemmarna i Kullen Kampidrottsförening då föreningen är medlem i Svenska Taidoförbundet, European Kampjujutsu Association samt Svenska Budo & Kampsports-förbundet.
     
 

20 januari

20 januari

27 januari

7 februari

24 februari


13 april

2 juni

2 juni

4 juni

6 juni

9 juni

14 juni

1–29 juli

 

vårterminsstart, samtliga kampidrotter

nybörjarstart, taido & kampjujutsu

nybörjarstart, juniortaido

gradering (HT08), taido

årsmöte
, Sim- & Sporthallen kl.18.30
styrelsemöte 1-2009 (efter årsmötet)

styrelsemöte 2-2009 kl.15

gradering & terminsavslutning, juniortaido

gradering, kampjujutsu 5 kyu

gradering, kampjujutsu 4 kyu

gradering, taido kl.10-13

gradering
, kampjujutsu 3 kyu

distriktsmästerskap, taido kl.17-20 (c:a)

sommarfriträning, taido & kampjujutsu

 
 
6–10 augusti

8 augusti

18 augusti

25 augusti

25 augusti

1 september

17 oktober

29 november

8 december

8 december

10 december

12 december

15 december

19 december
 


international taido convention, Hiroshima

styrelsemöte 3-2009 kl.11

höstterminsstart, taido & kampjujutsu

nybörjarstart, taido & kampjujutsu

höstterminsstart, juniortaido

nybörjarstart, juniortaido

öresund taido open!, København

styrelsemöte 4-2009 kl.11

gradering, juniortaido

gradering, kampjujutsu 5 kyu

gradering, kampjujutsu 4 kyu

gradering, taido

gradering
, kampjujutsu 3–2 kyu

klubbmästerskap & terminsavslutning kl.11–15 (c:a)

 
       
  kalendern >2002 >03 >04 >05 >06 >07 >08 >09 >10 >11 >2012