kalendern 2008 ..........    
  (obs! endast föreningsarrangemang)   Om inget annat anges, så är platsen för aktiviteterna Höganäs Sim- & Sporthall/C (dojon).

För uppdaterad info om taido-aktiviteter:

>taido.nu-kalender

... kampjujutsu:
>öksf (hombu dojo)

... övr kampidrott:

>budokampsport.se

Samtliga aktiviteter i ovanstående kalendrar är även öppna för medlemmarna i Kullen Kampidrottsförening då föreningen är medlem i Svenska Taidoförbundet, European Kampjujutsu Association samt Svenska Budo & Kampsports-förbundet.
     
 

8 januari

12 januari

15 januari

22 januari

1 mars

6 mars

6 mars

10 juni

12 juni

14 juni

23 juni

25 juni–13 aug

 

vårterminsstart, taido & kampjujutsu

extra gradering, juniortaido

vårterminsstart, juniortaido

nybörjarstart, samtliga kampidrotter

gradering (HT07), taido

årsmöte
, Sim- & Sporthallen kl.18.30

styrelsemöte 1-2008 (efter årsmötet)

gradering & terminsavslutning, juniortaido

gradering & terminsavslutning kampjujutsu

gradering, taido

styrelsemöte 2-2008

sommarfriträning, taido & kampjujutsu

 
 
19 augusti

23 augusti

26 augusti

26 augusti

2 september

27 september

25 november


9 december

9 december

16 december

16 december

18 december

20 december
 


höstterminsstart
, taido & kampjujutsu

taido-kick-off-läger m P-A Nyberg sensei kl.11-13, 15-18

nybörjarstart, taido & kampjujutsu

höstterminsstart, juniortaido

nybörjarstart, juniortaido

öresund taido open!, Höganäs

kampjujutsu-instr.utb m Crille sensei kl.18.15-21
+öppen sparring kl.21-21.30

gradering, juniortaido

gradering, kampjujutsu 5 kyu

terminsavslutning, juniortaido

gradering, kampjujutsu 4 kyu

gradering, kampjujutsu 3–2 kyu

klubbmästerskap & terminsavslutning kl.11–15 (c:a)

 
       
  kalendern >2002 >03 >04 >05 >06 >07 >08 >09 >10 >11 >2012