Stort tack till alla funktionärer!
Anhöriga och icke-tävlande medlemmar – vi hade aldrig klarat det utan er!
Tack också till alla tävlande som hjälpte till både före och efter sin tävlingsinsats!

ANSVARSOMRÅDE: FUNKTIONÄR(ER)
Affischer, original: Micke Korths
Affischer, tryck: Eric Ruuth Kulturhus
Affischerare: Matilda Lindqvist, Johan Hansson
Anmälningsadm.: Micke Korths
Digitalfotografer:
Joakim Sundqvist (jissen)
Domare: Lars Larm(HD/MD), Micke Korths(MD/BD), Hannes Kannisto(BD), Lotta Korths(BD)
Domarna turas om som arbitratorer i jissen
DVD-filmare:
Johan Hansson
Flygblad, original: Micke Korths
Flygblad, tryck: Kullen Kampidrottsförening
Flygbladsutdelare: Robin Cronberg, Joel Karlsson, Joakim Sundqvist, Martin Melovic, Sigge Paulsson, Anders Selmquist
Inkastare: Matilda Linqvist
Mat/fika-ansvarig: Karin Axelsson, Jenny Nord
Mattfrakt från SBI, Malmö: Micke Korths, Neo Korths
Mattbärare: Pappa Andersson, Hampus Boo, Robin Cronberg, Johan Hansson, Joel Karlsson, Micke Korths, Neo Korths, Sofia Källmark, Olivia Rehnström, Joakim Sundqvist, Martin Melovic, Sigge Paulsson, Anders Selmquist
Mattdirigent & -tejpare: Micke Korths
Musikmaskinist: Matilda Lindqvist
Pokalfrakt från Formo, Malmö: Gert & Maude Korths-Aspegren
Presskontakt & övrig PR: Micke Korths
Prispallsbärare: Göran Källmark & Sofias morfar
Protokollförare: Sammi Stjernquist
Poängtavelskötare: Joel Karlsson
Projektoransv: Lotta Korths (Eric Ruuth Kulturhus), Projektorduk lånas av Ulf Sundqvist.
Sponsring från City Gross: Boel Persson Boo
Tidtagare: Robin Cronberg
Tävlingsläkare: Per Lindersson