taidogradering

   
 Vårterminen 2006 graderades följande taidoka i ungdoms & vuxengruppen:
Adam Bogren, 2 kyu brunt bälte
Hampus Boo, 2 kyu brunt bälte
Sebastian Hansen, 2 kyu brunt bälte
Louise Stjernquist, 4 kyu grönt bälte
Claus Hansen, 5 kyu lila bälte
Johan Hansson, 5 kyu lila bälte
Samuel Edelstråle, 6 kyu lila bälte
Gustaf Sawelin, 6 kyu lila bälte
Sammi Stjernquist, 6 kyu lila bälte

 

>kalendern