Lördag 1 oktober kl.13 startade de andra årliga Öresundsmästerskapen
– en tävling öppen för taidoutövare upp till, men inte med, svart bälte.
I år arrangerades tävlingen i Höganäs av Kullen Kampidrottsförening som därmed firade sitt 3-års-jubileum.
...I år var tävlingen även öppen för taidoutövare utanför Öresunds-området. Ändå tog Kullen KIF sin andra inteckning i vandringspokalen för bästa klubb*.
...Inför fullsatta läktare tävlades det i form, kamp och skapad kamp (1 mot 2) i Sim- & Sporthallen. Det var en bra stämning som höll i sig och tätnade när ljuset släcktes och strålkastarna riktades mot mattytan när det var det dags för finaler.
...Tävlingens mål – att så många som möjligt får så mycket erfarenhet som möjligt – uppnåddes med råge.

 

>tävlingsresultat
>stort tack till alla
funktionärer och
sponsorer!
>bilder 1 (foto:Sammi)
>bilder 2 (foto: Sigge)

* Priset delas ut till framgångsrikaste förening i Skåne/ Danmark, men Kullen Kampidrottsförening var även framgångsrikast totalt, följt av Taido-klubben Sensu Dojo i Strömstad.